29.7.12


Όσο δύσκολες και να είναι οι αποφάσεις μας. Οι συνέπειες τους είναι ακόμα πιο δύσκολες.   

5.7.12