17.6.122 φωτογραφίες από το αρχείο μου. Ο Παναγιώτης δεν είναι πια μαζί μας

15.6.12Επειδή, τούτο το βράδι μου θυμίζει κάτι!

2.6.12