28.10.11

Το λογικό (στην χώρα του παράλογου)

Ιωάννης Καποδίστριας
1776 – 1831

« Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με το βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις τους, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσία τις.»

« …Εφ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματα μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις την εσχάτην πενιάν»
Υστερόγραφο. Το άνωθεν, κατά την γνώμη μου, ισχύει τόσο για τους πολιτικούς όσο και για τους άλλους επαγγελματίες!!


Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, προς την Δ Εθνοσυνέλευση.

… Και δολοφονήθηκε!!!!!!

Και για να αναπαράγω και ένα σλόγκαν της εποχής. : τυχαίο; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

Υστερόγραφο 2. Ο αγώνας για να συνεχίσουν ορισμένοι να βάζουν βενζίνη στα τζιπάκια τους συνεχίζετε. Την ίδια ώρα που η κοινωνική συνοχή πάει περίπατο μαζί με την κοινή λογική, αδυνατώντας (μάλλον μην θέλοντας) να καταλάβει, τη πήγε τόσο λάθος!