17.1.11

Η ΜΠΟΧΑ.

Η μπόχα σε αυτή την χώρα, είναι ανυπόφορη.
Αν σταματήσετε να βάζετε κολόνια.
Θα σας έρθει!!!