22.8.10
Άραγε.

Που πάει

Το καλοκαίρι,

Όταν φεύγει;