11.7.10



Κάνω διακοπές
Στην φαντασία μου.

Με αιώρα τις σκέψεις μου.

Τροπικός παράδεισος,

Όαση.
τρικυμία.

Τόσο όμορφη!