29.11.16

12.2.16

22.12.15


Από κινητό. 

28.11.15
Aπό κινητό.

18.10.15

 Από κινητό .

4.10.15

 Από κινητό.

23.9.15


Από κινητό.

25.8.15
Από κινητό.

15.8.15

Πάλι από κινητό.
11.8.15

φωτογραφία με κινητό .